ارزش های شرکت  نوسازی  وعمران اکباتان

*مشتری  مداری و توجه به نیاز مشتری

* رعایت اصول و استانداردهای فنی در اجرای طرح ها

* احترام به محیط زیست

* پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای
​​​​​​​
* خوش نامی، شایسته سالاری و عدالت محوری​​​​​​​