* مشتری مداری و توجه به نیاز مشتریان
* رعایت اصول و استانداردهای فنی در اجرای طرح ها
* احترام به محیط زیست
* پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای
​​​​​​​* خوش نامی، شایسته سالاری و عدالت محوری