مجتمع مسکونی فراز

این مجتمع در شمال بزرگراه یادگار امام، انتهای سعادت آباد، کوی فراز واقع شده است. سال خاتمه 1387

​​​​​​​مساحت عرصه: 1650 مترمربع

زیربنای ناخالص: 6535 مترمربع

زیربنای خالص: 4085 مترمربع

تعداد بلوک ها: 3 بلوک

تعداد طبقات: 5 و 7 و 9 طبقه
​​​​​​​
تعداد واحدها: 30 واحد