مجتمع مسکونی فراز

این مجتمع در شمال بزرگراه یادگار امام، انتهای سعادت آباد، کوی فراز واقع شده است.        سال خاتمه: 1387