مجتمع مسکونی فردوس

این مجتمع با مشخصات زیر در غرب تهران - بلوار فردوس واقع شده است. سال خاتمه: 1383
​​​​​​​مساحت عرصه:   1107 مترمربع

زیربنای ناخالص: 3150 مترمربع

زیربنای خالص:   1905 مترمربع​​​​​​​

تعداد بلوک ها:   3 بلوکتعداد طبقات:     7 طبقه
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
تعداد واحدها:    30 واحد​​​​​​​
​​​​​​​