مجتمع مسکونی نفت

این مجتمع با مشخصات زیر در منطقه پونک در شمال غربی تهران واقع شده است. سال خاتمه: 1387

مساحت عرصه: 1000 مترمربع

زیربنای ناخالص: 4035 مترمربع

زیربنای خالص: 2518 مترمربع

تعداد بلوک ها: 3 بلوک

تعداد طبقات: 7 طبقه
​​​​​​​
تعداد واحدها: 29 واحدها