مجتمع مسکونی ولنجک


این مجتمع با مشخصات زیر در شمال غربی منطقه ولنجک واقع شده است.
​​​​​​​
مساحت عرصه: 1038 مترمربع

زیربنای ناخالص: 5650 مترمربع

زیربنای خالص: 3750 مترمربع

تعداد طبقات: 10 طبقه​​​​​​​

​​​​​​​تعداد واحدها: 22 واحد