ارزش های شرکت  نوسازی  وعمران اکباتان

-توجه به خلاقیت و نوآوری
-اهتمام به کیفیت و سرآمدی
-پایبندی به اصول ایمنی،سلامت و زیست محیطی
-مسئولیت پذیری و رعایت اخلاق حرفه ای
-مشتری مداری