بازدید میدانی مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر امیدی پور از پروژه شهر جدید هشتگرد مورخ 1400/07/19 صورت گرفت

بازدید میدانی مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر امیدی پور به همراه معاونت محترم فنی جناب آقای مهندس محمدی نژاد از پروژه شهر جدید هشتگرد در مورخ 1400/07/19 صورت گرفت :
شرح بازدید؛ با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و بارندگی ها و شرایط خاص محل پروژه از حیث محدودیت زمان مناسب برای فعالیت، در جلسه ای که پس از بازدید با حضور نمایندگان کار فرما و پیمانکار برگزار شد مقرر گردید حداکثر بهره گیری از فصل مناسب کار تا اول دی ماه برای کارهای بیرون به خصوص نما کاری و شیب بندی پشت بام و عایق کاری صورت پذیرد و پیمانکار اکیپ های کاری را افزایش دهد.​​​​​​​