بازدید مدیرعامل از پروژه مجتمع تجاری-مسکونی البرز مورخ 1400/08/17

بازدید مدیریت محترم شرکت نوسازی و عمران اکباتان جناب آقای دکتر امیدی پور به همراه مدیر محترم بازرگانی فروش جناب آقای مهندس کاظمی از مجتمع مسکونی البرز ، در خصوص بررسی ملکهای مجتمع البرز (پارکینگ ها ، انباری ها و تجاری ها) مورخ 1400/08/17. در این بازدید توضیحاتی نیز توسط جناب آقای مهندس موسوی نماینده محترم کارفرما در پروژه ارائه گردید