جلسه بررسی بودجه شرکت نوسازی و عمران اکباتان مورخ 1400/08/17 برگزار گردید

جلسه بررسی بودجه شرکت نوسازی و عمران اکباتان در مورخ 17-8-1400 با حضور مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر امیدی پور،معاونت محترم فنی واجرایی،معاونت محترم مالی و سرمایه های انسانی و مدیران داخلی شرکت  در سالن همایش برگزار گردید.