جلسه شورای مدیران شرکت نوسازی و عمران اکباتان مورخ1400.08.30

​ ​جلسه شورای مدیران شرکت نوسازی و عمران اکباتان در روز یکشنبه 1400.08.30 در محل سالن اجتماعات شرکت و با حضور تمام معاونین و مدیران واحدها تشکیل گردید. این جلسه به منظور بررسی عملکرد واحدهای مختلف در آبان ماه برگزار شد ، مدیران و معاونین شرکت نسبت به ارائه گزارش عملکرد حوزه کاری خود بویژه در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه های دردست اجرا و مسائل و مشکلات هر کدام از آنها اقدام نمودند.
آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان در این جلسه ضمن گرامیداشت هفته ی بسیج و ارزشهای والای فرهنگ بسیجی ، بر نظارت و پایش دقیق برنامه زمانبندی پروژه ها و اتمام بموقع آنها تاکید نمودند. ایشان بیان داشتند که شرکت با تکمیل و تحویل بموقع واحدهای در دست احداث تعهد خود را نسبت به خریداران و مشتریان عملی نموده و این اقدام موجب ایجاد رضایت و تقویت اعتماد فیمابین مشتریان و شرکت می گردد. در این جلسه مسائل و مشکلات فراروی برخی از پروژه ها مطرح و تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع آنها اتخاذ گردید.