جلسه شورای مدیران مورخ 1400/08/03 برگزار شد

در این جلسه که با حضور مدیریت محترم عامل، معاونین و مدیران محترم شرکت در سالن کنفرانس برگزار شد، گزارش بررسی عملکرد واحدهای مختلف در مهرماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معاونین و مدیران واحدها علاوه بر ارائه گزارش عملکرد، مسائل و مشکلات مربوط به حوزه کاری خود را نیز مطرح نمودند. در پایان جمع بندی لازم توسط مدیر عامل شرکت صورت گرفت و راهکارهایی نیز برای پیگیری و حل مسائل و مشکلات مطرح شده بیان و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
روابط عمومی شرکت نوسازی و عمران اکباتان