شهرک ساحلی اکباتان
​​​​​​​
​​​​​​​ این پروژه در استان مازندران و در فاصله 10 کیلومتری شرق
شهرستان محمودآباد ​​​​​​​واقع و بشرح زیر در حال اجرا می باشد:
آپارتمان ها(بخش شرقی):
زیربنا: 11705 مترمربع 
طبقات: 3 طبقه
تعداد : 72 واحد 

ویلایی(بخش شرقی):
زیربنا: 14600 مترمربع
تعداد: 46  دستگاه 


​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​