Clicky
جلسه بررسی عملکرد بهمن ماه شرکت نوسازی و عمران اکباتان

در روز شنبه مورخ 1401/12/06راس ساعت 11جلسه بررسی عملکرد بهمن ماه شرکت در سالن جلسات برگزار گردید
و هر کدام ار معاونین و مدیران شرکت به ارائه عملکرد حوزه ی کاری خود پرداختند .
در این جلسه آقای دکتر امیدی پور مدیر عامل شرکت ضمن تبریک ایام و اعیاد سعید شعبانیه و تبریک روز مهندس به همکاران در خصوص هر کدام از پروژه ها به تفکیک موارد و تذکراتی برای انجام کار بر اساس برنامه زمانبندی و جبران انحراف از برنامه توجه جدی به کیفیت و مراعات ایمنی در کارگاهها و اتخاذ تمهیدات برای جلوگیری از تعطیلی طولانی مدت در ایام نوروز ارائه نمودند. علاوه بر آن ، راهکارهای تامین مالی در باقیمانده ی مدت سال جاری ، اهتمام حوزه ی حقوقی به دریافت سند واحدهای فروخته شده در پروژه های مختلف ، تداوم اجرای برنامه های نظام راهبری مطلوب ،
ثبت نام برای جایزه تعالی در سطح(3) ستاره و تمدید بموقع گواهینامه های دریافتی قبلی شرکت از جمله موارد مطرح شده و تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود .