ماموریت شرکت نوسازی و عمران اکباتان

​ماموریت ما دستیابی به پروژه های عمرانی با یک قیمت رقابتی، ایجاد یک فضای همکاری مطمئن و قابل اطمینان و انجام پروژه در یک بازه زمانی معقول  و تحویل پروژه با کیفیتی رضایت بخش و قابل قبول است.