چشم انداز شرکت نوسازی و عمران اکباتان

شرکت نوسازی و عمران اکباتان در افق برنامه 7 ساله خود، یک شرکت توسعه دهنده ساخت و ساز است که با به کارگیری روش های نوین، پیشرو تحول در نظام ساخت و ساز کشور
است.همچنین با عملیاتی کردن ایده های نوین ساخت و ساز بعنوان یکی از100 شرکت برتر این حوزه​​​​​​ در منطقه خاور میانه شناخته می شود.