مجتمع البرز

مجتمع مسکونی، اداری و تجاری البرز با چشم اندازی بسیار زیبا و منحصر به فرد در منطقه نیاوران واقع در شمال تهران واقع شده است.

مساحت عرصه : 9755 مترمربع
زیربنای خالص: 25305 مترمربع
زیربنای ناخالص: 48581 مترمربع
تعداد بلوک ها: 6 بلوک
تعداد طبقات: 9 طبقه
تعداد واحدها: 139 واحد
سال خاتمه: 1394

مسکونی:
شامل 20252 مترمربع زیربنای خالص در 6 بلوک 9 طبقه و 86 واحد 
اداری: شامل 1049 مترمربع و دو واحد
​​​​​​​تجاری: شامل 4003 مترمربع و 2 بلوک و 51 واحد