Clicky
بازدید مدیریت عامل شرکت از پروژه ویلایی زون غربی شهرک ساحلی بیشه کلا 1401.02.07

در روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت 1401 آقای دکتر کورش امیدی پور مدیرعامل شرکت به اتفاق معاون فنی و اجرائی از روند اجرائی پروژه ی مجتمع ویلایی زون غربی شهرک ساحلی بیشه کلا بازدید نمودند.
پس از بازدید و بررسی وضعیت پیشرفت کار در جلسه ای که با حضور عوامل نظارتی و نمایندگان کارفرما
و پیمانکار تشکیل گردید، ضمن بررسی دلایل انحراف پروژه از برنامه زمانبندی در اردیبهشت ماه، تصمیماتی برای جبران عقب ماندگی و فعال نمودن جبهه های کاری جدید و تامین مصالح مورد نیاز و تعیین وضعیت پرداختهای مالی به پیمانکار اتخاذ گردید.
جلسه ی دیگری در همین روز در محل پروژه با مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران و معاونین ایشان در
خصوص حل و فصل مطالبات فیمابین مربوط به سنوات گذشته و همچنین نحوه مشارکت شرکت نوسازی
و عمران اکباتان در زمین های پیشنهادی بنیاد استان برگزار شد. و مقرر گردید بررسی اولیه توسط شرکت
​​​​​​​انجام گرفته و پیشنهادات مربوط به بنیاد استان ارائه گردد.
همچنین در خصوص حل و فصل مطالبات سنواتی فیمابین نیز تصمیماتی اتخاذ شد.