Clicky

روز سه شنبه مورخ 1402/03/09اعضای هیأت مدیره هلدینگ ایجاد محیط به اتفاق مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان از پروژه برجهای مسکونی مسده اکباتان واقع در شهرستان چالوس _مجاور سایت نمک آبرود بازدید نمودند‌.در این بازدید آقای دکتر امیدی پور مدیر عامل شرکت گزارشی از روند کارهای صورت گرفته ارائه دادند و عملیات خاکبرداری پروژه آغاز گردید . لازم به ذکر است که در این برنامه؛ آقای دکتر امیر سادات مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور اکباتان نیز حضور داشته و گزارشی از روند تهیه ی طرح این مجموعه به سمع و نظر حاضران رساندند.​​​​​​​

بازدید از پروژه مسده