Clicky

​ اعضای هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط صبح روز دوشنبه  1402/03/22 از پروژه در دست احداث ۱۳۵ واحدی هشتگرد بازدید نمودند. در این بازدید مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان؛ آقای دکتر امیدی پور توضیحاتی در خصوص وضعیت تعهدات کلی شرکت در شهر جدید هشتگرد و روند اجرای پروژه ی ۱۳۵ واحدی و همین طور توسعه ی فاز جدید ارائه دادند.

بازدید از پروژه هشتگرد