Clicky

در روز دوشنبه مورخ 1402/03/03 آقای دکترامیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان از پروژه سپه شهر بازدید و روند اجرای پروژه مورد بررسی قرار گرفت. در این بازدید بر تسریع در اجرای کار با حفظ و مراعات نکات ایمنی تاکید شد.

بازدید از پروژه سپه شهر