بازدید ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه برج دوقلوی اردبیل

بازدید ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جناب آقای مهندس علیرضا تابش به اتفاق مدیران محترم بنیاد مسکن و مدیرعامل محترم شرکت نوسازی و عمران اکباتان جناب آقای دکتر نیکزاد، در مورخ 1400/04/20 از روند اجرای پروژه برج دو قلوی اکباتان (اردبیل).