Clicky
بازدید شهردار محترم منطقه 16 از پروژه مشارکتی 1300 واحدی باغ آذری مورخ 1400/08/04

در اولین ساعات صبح روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 شهردار محترم منطقه 16 به اتفاق معاون شهرسازی و معماری شهرداری، مدیر عامل، معاونت فنی و مدیران فنی و اجرایی شرکت نوسازی و عمران اکباتان،نمایندگان سازمان نوسازی شهر تهران و مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور ساختمان و شهرساز اکباتان از محل پروژه مشارکتی 1300 واحدی باغ آذری بازدید نمودند. در این بازدید گزارش کاملی از وضعیت پروژه، اهمیت آن، سطوح،سرانه ها ومراحل اجرایی بویژه طراحی سیستم تحکیم و پایدارسازی گود، سیستم سازه و طراحی های معماری پروژه ارائه گردید، دراین بازدید دستورات لازم از سوی شهردار محترم منطقه جهت تسریع در فرایند صدور پروانه صادرگردید.
           روابط عمومی شرکت نوسازی و عمران اکباتان​​​​​​​