Clicky
​ ​بازدیدمدیرعامل شرکت از پروژه باغ آذری و مجموعه شادآباد مورخ 1400.08.27

در روز پنجشنبه مورخ 1400.08.27 آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان به همراه جناب آقای مهندس خلیجی معاون سازمان نوسازی شهر تهران از پروژه احداث مسکن جایگزین گودنشینان باغ آذری بازدید نمودند. در این بازدید وضعیت پیشرفت کار، مسائل و مشکلات موجود بویژه در زمینه ی تحویل زمین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در ادامه از وضعیت پیشرفت کار ایجاد دو واحد سوله در زمین نوسازی شمالی و عملیات اجرائی نوسازی سایت شادآباد متعلق به سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران بازدید بعمل آمد و در خصوص راهکارهای تسریع در انجام عملیات نوسازی سایت شادآباد تبادل نظر شد.