Clicky
بازدید مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان از پروژه هشتگرد

در روز دوشنبه مورخ 1400/10/20اقای دکترامیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان به همراه آقای مهندس محمدی نژاد معاون فنی و اجرائی شرکت از روند اجرای پروژه 135 واحدی هشتگرد بازدید نمودند .
 در این بازدید که از کل سایت بعمل آمد وجلسه ای که پس از آن با حضور عوامل   نظارتی، کارفرما و پیمانکار پروژه تشکیل   گردید ضمن تاکید بر ضرورت اعمال نظارت   مستمر و دقیق در پروژه برای افزایش کیفیت اجرای کار، بر ارائه برنامه جبرانی برای انحراف پروژه تاکید گردید. در این جلسه مسائل و   مشکلات پروژه مورد بررسی واقع شد و   تصمیماتی برای رفع آنها اتخاذ گردید .