Clicky
بازدید مدیرعامل شرکت به همراه اعضای هیأت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه مجتمع ساحلی بیشه کلا - شهرستان محمودآباد

​اعضای هیأت مدیره هلدینگ ایجاد محیط به اتفاق مدیرعامل و معاون فنی و اجرائی شرکت نوسازی و عمران اکباتان در روز دوشنبه 
30 خرداد 1401 از پروژه مجتمع ساحلی بیشه کلا واقع در شهرستان محمودآباد استان مازندران بازدید نمودند.
در این بازدید یک روزه ، واحدهای احداث شده مورد بهره برداری در زون شرقی شامل 46 بلوک ویلایی و 72 واحد آپارتمانی ، وضعیت
محوطه سازی ، امکانات رفاهی موجود در سایت و نگهداری از این مجموعه مورد بازدید واقع شد و مسئولین به بیان نقطه نظرات خود در زمینه ی نحوه ی نگهداری و استفاده بهینه از این فضای سکونت گاهی و مدیریت سایت پرداختند.
در ادامه نیز پروژه های احداث 36 بلوک ویلایی در زون غربی و اجرای محوطه سازی در این پروژه مورد بازدید قرار گرفتند .
در جلسه ای که به منظور بحث و بررسی پیرامون وضعیت کمی و کیفی اجرای پروژه در محل دفتر کارگاه تشکیل شد آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان در قالب فایل پاورپوینت گزارش کاملی از کل سایت شهرک ساحلی بویژه وضعیت بلوک های زون غربی از حیث مشخصات معماری ، سازه ای ، تاسیسات برقی و مکانیکی ، پیشرفت فیزیکی ، کیفیت اجرا ، مسائل و مشکلات پروژه ارائه نمودند . سپس آقای مهندس خواجه دلویی رئیس هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط و دکتر حبیبی مدیرعامل هلدینگ و آقای مهندس دربندی عضو هیأت مدیره نیز به بیان نقطه نظرات خود در خصوص کل سایت و بویژه پروژه های در دست اجرا پرداخته و رهنمودهایی در زمینه ارتقاء سطح کیفی سایت و تسریع در روند اجرای پروژه ، اهتمام به تکمیل محوطه همزمان با اجرای واحدهای ساختمانی ، پیگیری اخذ پروانه بلوک های آپارتمانی در زون های غربی و میانی و دیگر نکات مربوط به معماری و کیفیت بناها و فضاهای داخلی واحدها ارائه فرمودند . 
پس از بازدید از شهرک ساحلی بیشه کلا ، اعضای هیأت بازدید کننده برای بررسی پروژه های قابل سرمایه گذاری در شهرستان رامسر و دیگر شهرهای واقع در غرب استان مازندران عزیمت نموده و از اراضی مربوطه بازدید نمودند .
شایان ذکر است که در روز سه شنبه 31 خردادماه مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان و معاون فنی و اجرائی شرکت در جلسه ای که بمنظور بحث و بررسی پیرامون نحوه اجرای تعهدات متقابل میان مقامات و مسئولین محلی و شرکت اکباتان در سنوات قبلی در روند تصویب و اجرای پروژه شهرک ساحلی بیشه کلا مصوب شده بود ، شرکت نموده و پس از بحث و تبادل نظر ، راهکارها و تصمیماتی برای رفع مشکل صدور پروانه در زون های غربی و میانی سایت اتخاذ گردید .