Clicky
بازدید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه شهر جدید هشتگرد

​در روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه 135 واحدی
شهر جدید هشتگرد بازدید نمودند.
​​​​​​​در این بازدید که مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان ، معاون فنی و اجرائی ، نماینده کارفرما و پیمانکار پروژه حضور داشتند آقای دکتر امیدی پور به تشریح روند اجرائی ، اقدامات انجام شده ، بیان ویژگیهای فنی و اجرائی پروژه و همچنین مسائل مالی مربوط به آن پرداختند.
در ادامه آقای دکتر حبیبی مدیرعامل هلدینگ ایجاد محیط ، نقطه نظرات ، دیدگاهها و پیشنهادات خویش را 
درخصوص بهبود روند امور مربوط به پروژه و همچنین در راستای اهتمام جدی به تکمیل و بهره برداری هرچه سریعتر از پروژه با توجه به درصد پیشرفت کار ارائه نمودند .