برج  دوقلو اکباتان(پروژه اردبیل)

زیربنای ناخالص:38/305 مترمربع
​​​​​​​زیربنای خالص:24/330 مترمربع
تعداد واحدهای مسکونی:184 واحد
تعداد واحدهای تجاری:20واحد
​​​​​​​تعداد پارکینگ:188