Clicky
جلسه بررسی عملکرد تیرماه 1401 شرکت نوسازی و عمران اکباتان

در روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 جلسه ی بررسی عملکرد تیرماه شرکت برگزار گردید. در این جلسه هر کدام از معاونین و مدیران شرکت به ارائه گزلرش فعالیت های کاری خود پرداختند.
وضعیت و پیشرفت فیزیکی ، مشکلات ، مسائل مالی و بودجه ای تمامی پروژه ها مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفتند. در ادامه جلسه آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت نیز بر لزوم برنامه ریزی دقیق
، نظارت و پیگیری برای بهره به برداری  رسیدن پروژه ها تاکیدات لازم را ارائه نمودند .