Clicky
جلسه بررسی عملکرد شرکت در خردادماه 1401

در روز شنبه مورخه ی 1401/04/04 جلسه گزارش عملکرد خردادماه شرکت نوسازی و عمران اکباتان با حضور مدیریت عامل ، معاونین ، و مدیران فنی و اجرائی ، حقوقی و املاک ، بازرگانی و فروش ، مالی و سرمایه گذاری ، it و استراتژی در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید .
در این جلسه بررسی عملکرد پروژه ها در خردادماه ، مقایسه و درصد پیشرفت برنامه ای پروژه ها با درصد پیشرفت واقعی و ارائه توضیحات و راه کارهای لازم در جهت پیشبرد بهتر اهداف پروژه ها انجام گردید .