Clicky
جلسه بررسی عملکرد شهریورماه 1401 شرکت

جلسه بررسی عملکرد شهریورماه شرکت در روز یک شنبه مورخ 1401/07/10 در محل سالن جلسات شرکت نوسازی و عمران اکباتان با حضور معاونین و مدیران شرکت برگزار گردید .
در این جلسه هر کدام از معاونین و مدیران به ارائه گزارش فعالیت های خود پرداختند . بررسی وضعیت و پیشرفت فیزیکی هر کدام از پروژه های دردست اجرا ، مسائل و مشکلات پروژه ها ، مسائل مالی و بودجه ای و سایر موارد مربوط به دیگر حوزه های شرکت از جمله موضوعات مهم جلسه بودند . در ادامه جلسه آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت در خصوص روند اجرائی ، پیشرفت و اجرای بموقع تمامی پروژه ها مطابق با برنامه ی زمانبندی مواردی را ارائه نمودند .