Clicky
جلسه بررسی عملکرد شرکت مورخه 1401.02.05

در اولین جلسه از شروع کاری سال جدید که در تاریخ 1401/02/05در دفتر مدیریت عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان با حضور معاونین و مدیران شرکت برگزار گردید، عملکرد فروردین ماه سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هر کدام از معاونین و مدیران گزارشی از فعالیت های کاری خود را در فروردین ماه ارائه دادند. وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اجرای شرکت، مسائل و مشکلات آنها و همین طور مسائل مربوط به حوزه های فنی، بودجه و مالی، بازرگانی و فروس،IT و تعالی سازمانی از جمله موضوعات مهم جلسه طی سال قبل و امسال بودند.
در ادامه آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت با تاکید بر اجرای بموقع پروژه ها و ضرورت برنامه ریزی توسط حوزه معاونت فنی و اجرائی بمنظور جبران انحراف پروژه ها مواردی را برای پیگیری سایر مدیران در حوزه های مرتبط کاری از جمله بازرگانی و فروش، استراتژی، فناوری اطلاعات، حقوقی و املاک بیان نمودند .