به نام خداوند بی همتا؛
شرکت نوسازی و عمران اکباتان با پیشینه سالها فعالیت چشمگیر در عرصه سازندگی و کارنامه ای پُرافتخار در صنعـت ساختمان، تبدیل به برندی خوشنام و قابل اعتمــاد شده است. و نام آن، ماندگاری و کیفیت را در اذهان متبادر می سازد. بدون تردید، دستیابی به چنین دستاورد ارزشمندی مرهون کار تیمی منسجم، و تلاش و زحمات عزیزانی است که جدیّت، صداقت، خلاقیت و نوآوری را شعار خود قرار داده و با تکیه بر دانش، تجربه و تعهد خود در مسیر پیشرفت شرکت گام برداشته اند. توسعه مدیریت دانش بنیان برای دستیابی به رشد و بالندگی مستمر، و تبدیل شرکت به سازمانی پیشرو در صنعت ساختمان، از اهداف بنیادین ما می باشد. در این مسیر حضور عزیزانی که آرمان و رویایی مشترک با ما دارند، را ارج می نهیم و دست همکاری آنان را به گرمی می فشاریم. امیدواریم با یاری خداوند بزرگ وتلاش و
همدلی مدیران و کارکنان شایسته شرکت، به درستی طی طریق کنیم و با تلاش، جدیت و بهره گیری از اصول حرفه ای و مساعدت همراهان و تمامی ذینفعان، جایگاهی در خورِ شأن شرکت نوسازی و عمران اکباتان فراهم نمائیم.