Clicky
بازدید اعضای هیات مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه 135 واحدی هشتگرد

در تاریخ  1402/06/20 اعضای هیات مدیره هلدینگ ایجاد محیط به اتفاق مدیر عامل و معاون فنی و اجرایی شرکت نوسازی و عمران اکباتان از پروژه 135 واحدی هشتگرد بازدید نمودند.در این بازدید که از قسمت های مختلف پروژه صورت گرفت، بازدید کنندگان در جریان روند امور پروژه و وضعیت پیشرفت فیزیکی و کیفیت احداث بنا قرار گرفتند و جناب آقای دکتر امیدی پور مدیر عامل شرکت اکباتان توضیحاتی در خصوص وضعیت این پروژه به سمع و نظر حاضرین رساندند.
در پایان و در جمع بندی بازدید به عمل آمده ،آقای مهندس خواجه دلویی رئیس هیات مدیره هلدینگ ایجاد محیط وضع پیشرفت کار در این پروژه را رضایت بخش اعلام نمودند.