Clicky
بازدید معاونت محترم پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و هیات همراه از شرکت نوسازی و عمران اکباتان

بازدید معاونت محترم پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و هیات همراه از شرکت نوسازی و عمران اکباتان
در روز سه شنبه مورخ 1402/09/15 جلسه مسئولین محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مدیر عامل محترم شرکت در محل دفتر مدیر عامل شرکت برگزار گردید . در این جلسه در خصوص پروژه ها و مسائل جاری شرکت بحث و تبادل نظر شده و سپس جناب آقای مهندس فلاحی معاون محترم پشتیبانی و منابع انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جناب آقای آشتیانی مدیر کل محترم منابع انسانی و پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جناب آقای یزدان پناه مدیر کل محترم امور مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بخش های مختلف شرکت نوسازی و عمران اکباتان بازدید نمودند .
 در این برنامه هیات مذکور از بخش های مختلف شرکت بازدید و با کارمندان شرکت دیدار و گفتگو نمودند و در ادامه ، آقای محمدی مدیر عامل شرکت در خصوص پروژه های جاری و گذشته شرکت ، توضیحاتی به مسئولین محترم بنیاد ارائه نمودند . سپس ایشان آمادگی شرکت نوسازی و عمران اکباتان را در جهت پذیرش و اجرای پروژه های مشارکتی جدید با بنیاد مسک انقلاب اسلامی اعلام نمودند.
 مسئولین محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز ضمن ابراز رضایت از این بازدید و از روند اجرا و پیشرفت و کیفیت پروژه های جاری و گذشته شرکت ، ابراز خوشنودی نموده و برای مدیر عامل و کارکنان شرکت نوسازی و عمران اکباتان توفیق روز افزون مسئلت نمودند.​​​​​​​