Clicky

​بازدید مدیرعامل و هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه باغ آذری

در روز سه شنبه مورخ 1402/01/29 مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه ی باغ آذری بازدید نمودند.
در این بازدید که مدیرعامل و معاون فنی شرکت نوسازی و عمران اکباتان حضور داشتند از روند اجرای پروژه بازدید شد و جناب آقای دکتر امیدی پور مدیر عامل شرکت گزارشی از برنامه زمانبندی اجرای کار و اقدامات پیش بینی شده در خصوص سرعت دادن به پروژه و حل مشکلات مربوط به تحویل زمین را به سمع و نظر حضار رساندند.
در این بازدید اعضای محترم هیئت مدیره نیز به بیان نقطه نظرات خود در زمینه ی سرعت و اجرای با کیفیت پروژه پرداختند.
در این بازدید مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و معاونین ایشان نیز حضور داشتند.