Clicky
بازدید مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان از کارخانجات فولاد و نورد میلگرد تاکستان
بازدید مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان از کارخانجات فولاد و نورد میلگرد تاکستان


در روز چهارشنبه 1403/02/11 آقای مهندس محمدی مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان به همراه معاون فنی و اجرائی و معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از کارخانجات فولاد و نورد میلگرد تاکستان بازدید و از نزدیک روند تولید محصولات و خطوط تولید را مشاهده نمودند.
در این بازدید مدیر عامل و مسئولین محترم کارخانجات توضیحاتی در خصوص کیفیت محصولات و کاربرد آنها ارائه نمودند ، آقای مهندس محمدی مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان در حاشیه این بازدید اظهار نمودند که با توجه به حجم گسترده پروژه های شرکت نوسازی و عمران اکباتان در سال 1403 ، استفاده از روشهای نوین تامین مالی در رفع نیاز به مصالح ضروری بوده و بهرمندی از ظرفیتهای نظام بانکی و بازار سرمایه در این مسیر موجب کارآمدی و پیشرفت سریع پروژه ها و انجام آنها در زمان مقرر خواهد بود .