Clicky

بازدید معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیر کل بنیاد مسکن مازندران و هیئت همراه

​بازدید جناب آقای مهندس سهرابی معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مهندس آسمانی مقدم مدیر کل بنیاد مسکن مازندران و هیئت همراه در روز پنج شنبه مورخ 1402/04/29 از پروژه 103 واحدی مسده مازندران بازدید نمودند. که ابتدای این بازدید از طرف نماینده شرکت آقای علی نیا مدیر پروژه گزارشی در خصوص روند پیشرفت کار در بخشهای اداری و اجرایی ارائه نمودند و همچنین موانع و مشکلات پروژه نیز بیان شد ، و نیز آقای مهندس سهرابی از روند پیشرفت کار ابراز رضایت نموده و در ادامه تاکید نمودند که ادامه روند پروژه توسط عوامل اجرایی با جدیت پیگیری و تداوم یابد و در ادامه تسریع نمودند که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران نیز در جهت رفع مشکلات و موانع اقدامات لازم صورت پذیرد ، جناب آقای مهندس آسمانی مقدم نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط شرکت نوسازی و عمران اکباتان که با همکاری بنیاد مسکن شهرستان مازندران ، تاکید نمودند که روند اداری و عملیات عمرانی و اجرایی با قدرت تداوم یابد