Clicky

در روز پنجشنبه 1402/06/02 آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان از پروژه 135 واحدی شهر جدید هشتگرد ( مهستان ) بازدید نمودند.در این بازدید که از بخش های مختلف پروژه و عملیات اجرایی پیمانکاران فعال در آن بازدید شد. بر اتمام پروژه بر اساس برنامه زمانبندی ، انجام هرچه بهتر و با کیفیت تر پروژه ، مراعات مسائل ایمنی در کار و جلوگیری از هدر رفت مصالح تاکید شد.
در این بازدید در مجموع عملکرد عوامل اجرایی در پروژه رضایت بخش اعلام گردید و نماینده کارفرما گزارش کاملی از روند اجرایی کار در قسمت های مختلف ارائه دادند.

بازدید مدیر عامل از پروژه 135 واحدی هشتگرد