Clicky

در روز شنبه مورخ 1402/03/06 رأس ساعت 10:30 صبح جلسه بررسی عملکرد اردیبهشت ماه 1402 در سالن جلسات برگزار گردید و هر کدام از معاونین و مدیران شرکت به ارائه ی عملکرد حوزه ی کاری خود پرداختند. در این جلسه جناب آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت بر ضرورت پیگیری مستمر پرونده های حقوقی و مسائل مربوط اخذ سند ها و قرارداد ها و در خصوص هر کدام از پروژه های مطرح شده تصمیماتی اتخاذ گردید.​​​​​​​

جلسه بررسی عملکرد  اردیبهشت 1402