Clicky
بازدید اعضای هیات مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه برجهای مسده اکباتان

​در روز پنج شنبه مورخ 1402/08/16 اعضای هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط به اتفاق آقای مهندس سعیدی کیا عضو شورای مرکزی بنیاد و اعضای هیات مدیره هلدینگ توسعه مسکن از پروژه برج های مسده اکباتان واقع در شهرستان چالوس – استان مازندران بازدید نمودند.
در این بازدید آقای دکتر امیدی پور مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان گزارشی کاملی از روند کار ، مشخصات فنی و اهداف پروژه به سمع و نظر حضار رساندند.
 این بازدید در ساعت 14 به پایان رسید