Clicky

در این بخش به پرسش های متداول شرکت کنندگان پاسخ داده می شود.
 

آیا واجدین شرایط از هر نقطه ای از کشور می توانند در مسابقه شرکت نمایند؟
بله.

آیا دانشجویان و فارغ التحصیلان و یا مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی، می توانند به صورت انفرادی و شخصی در مسابقه شرکت کنند؟
خیر، شرکت در مسابقه صرفا برای اشخاص حقوقی واجد شرایط ( مطابق مفاد فراخوان ) مجاز می باشد.

کاربری آموزشی برای چه مقاطعی طراحی شود؟
کاربری آموزشی، برای استفاده دو مقطع ابتدایی و متوسطه منظور شود.

کاربری ورزشی به صورت زمین روباز طراحی شود یا سالن سرپوشیده؟
با توجه به تعیین سطح اشغال و تراکم برای این کاربری از سوی کمیسیون ماده 5، باید به صورت سالن ورزشی در نظر گرفته شود.

طی بازدید میدانی و نیز در نقشه های هوایی، در جبهه شرقی و شمال شرقی سایت، کانال فاضلاب دیده شده است. آیا مجاز به بارگذاری بر روی این کانال هستیم؟
بله . برای بارگذاری در این محدوده مانعی وجود ندارد.
​​​​​​​