در این بخش به پرسش های متداول شرکت کنندگان پاسخ داده می شود.
 

آیا واجدین شرایط از هر نقطه ای از کشور می توانند در مسابقه شرکت نمایند؟
بله.

آیا دانشجویان و فارغ التحصیلان و یا مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی، می توانند به صورت انفرادی و شخصی در مسابقه شرکت کنند؟
خیر، شرکت در مسابقه صرفا برای اشخاص حقوقی واجد شرایط ( مطابق مفاد فراخوان ) مجاز می باشد.

کاربری آموزشی برای چه مقاطعی طراحی شود؟
کاربری آموزشی، برای استفاده دو مقطع ابتدایی و متوسطه منظور شود.

کاربری ورزشی به صورت زمین روباز طراحی شود یا سالن سرپوشیده؟
با توجه به تعیین سطح اشغال و تراکم برای این کاربری از سوی کمیسیون ماده 5، باید به صورت سالن ورزشی در نظر گرفته شود.

طی بازدید میدانی و نیز در نقشه های هوایی، در جبهه شرقی و شمال شرقی سایت، کانال فاضلاب دیده شده است. آیا مجاز به بارگذاری بر روی این کانال هستیم؟
بله . برای بارگذاری در این محدوده مانعی وجود ندارد.
​​​​​​​