Clicky

​بازدید از پروژه باغ آذری

در روز سه شنبه مورخ 1402/04/06جناب آقای دکتر هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و جناب آقای دکتر حبیبی مدیر عامل هلدینگ ایجاد محیط و جناب آقای دکتر امیدی پور مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان از پروژه باغ آذری بازدید نمودند و روند اجرای پروژه مورد بررسی قرار گرفت. در این بازدید بر تسریع در اجرای کار با حفظ و مراعات نکات ایمنی تاکید شد.