Clicky
بازدید مدیرعامل شرکت از پروژه جدید برجهای مسده اکباتان

در روز دوشنبه 1401/10/19 آقای دکترامیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان به همراه معاون فنی و اجرائی شرکت از محل اجرای پروژه جدید برجهای مسکونی مسده اکباتان واقع در شهرستان چالوس استان مازندران بازدید نمودند. در این بازدید که جناب آقای مهندس ظفری مدیرکل مسکن شهری حوزه معاونت مسکن شهری بنیادمسکن انقلاب اسلامی و آقای دکتر امیرسادات مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور ساختمان و شهرساز اکباتان نیز حضور داشتند ، طرح اولیه جانمایی و سایت پلان پروژه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که شرکت مشاور اکباتان 
نسبت به بررسی و بازنگری در طرح پیشین اقدام نماید . همچنین در این بازدید تصمیماتی در خصوص نحوه ی شروع فعالیت اجرایی پروژه و اخذ جواز ساخت اتخاذ گردید . لازم به ذکر است که پروژه مذکور به صورت مشارکتی میان شرکت نوسازی و عمران اکباتان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران اجرا خواهد شد .