Clicky
بازدید اعضای هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه برج دوقلو اردبیل

​بازدید اعضای هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه برج دو قلو اردبیل
در روز پنج شنبه مورخ 1402/08/04 اعضای هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط به اتفاق مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان و معاون فنی و اجرایی شرکت از بخشهایی از پروژه برج دوقلو اکباتان اردبیل بازدید نمودند. در ادامه جلسه ای درمحل پروژه تشکیل شد که در این جلسه آقای دکتر امیدی پور مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان در خصوص روند پیشرفت پروژه  در قسمت های مختلف توضیحاتی ارائه نمودند ، در پایان آقای مهندس خواجه دلویی رئیس محترم هیات مدیره هلدینگ نکاتی را در زمینه ی توجه به کیفیت اجرا ، برندسازی ، رعایت نکات ایمنی در کار ، اتمام به موقع تعهدات و تامین مالی مناسب برای تکمیل پروژه یادآور شدند.در این بازدید آقایان دکتر حبیبی مدیر عامل هلدینگ ایجاد محیط و مهندس دربندی عضو هیئت مدیره نیز حضور داشتند