Clicky
امضای تفاهم نامه ساخت اولین محله الگو در شهر تهران با مشارکت سازمان نوسازی شهرداری تهران و شرکت نوسازی و عمران اکباتان واقع در منطقه 19 تهران

مشارکت و همکاری در ساخت اولین محله الگو در شهر تهران ، شامل واحدهای مسکونی متنوع، آماده سازی، محوطه سازی، احداث
فضاهای مذهبی، آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، فراغتی، تجاری و تامین فضای سبز و شوارع با کیفیت در اراضی متعلق
شهرداری در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری تهران قرار گرفته است .
در جلسه ای که در روز شنبه مورخ 1401/08/21در حوزه ی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد تفاهم نامه ای
به همین منظور میان شهرداری تهران ( به نمایندگی آقایان دکتر صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دکتر هدایت  
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ) و شرکت نوسازی و عمران اکباتان به نمایندگی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ( آقایان 
دکتر منوچهر حبیبی و دکتر کورش امیدی پور ) امضاء و مبادله گردید .
در این طرح مقرر است حداقل 2000 واحد مسکونی در قالب اولین محله الگو در تهران با تمامی امکانات و سرانه های خدماتی در 
منطقه 19 احداث گردد .