Clicky
بازدید مدیر عامل شرکت از پروژه ی ۱۳۵ واحدی شهر جدید مهستان(هشتگرد) 1402/07/13

در روز پنج شنبه 1402/07/13 جناب آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان از پروژه ی در حال اجرای ۱۳۵ واحدی شهر جدید مهستان بازدید نمودند و در جریان کم و کیف مراحل اجرای کار پروژه قرار گرفتند.
که در این بازدید بر ضرورت تسریع در اتمام کارهایی مانند نماکاری و دیگر جبهه های کاری بیرون از ساختمان تا قبل از فرارسیدن بارش های جوی و برودت هوا تاکید شد.