Clicky
بازدید مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه فاز دوم سپه شهر

در روز سه شنبه 1401/10/20 ساعت 9:30 صبح مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره هلدینگ ایجاد محیط به همراه مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان ، مدیرعامل شرکت ساخت آزما و مشاور نقشیاد از فاز دوم پروژه سپه شهر بازدید نمودند . در این بازدید آقای دکتر امیدی پور گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه و روند اجرای آن مواردی را عنوان 
و در پایان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره هلدینگ ایجاد محیط نقطه نظرات و پیشنهادات خود را  در خصوص کیفیت،
اجرای کار و برنامه زمانبندی پروژه بیان داشتند .