Clicky
جلسه بررسی عملکرد آبان ماه شرکت نوسازی و عمران اکباتان

در روز شنبه مورخ 1401/09/05 جلسه بررسی عملکرد آبان ماه شرکت در محل سالن جلسات
و با حضور همه ی اعضاء تشکیل گردید .
در این جلسه معاونین و مدیران هر کدام گزارش عملکرد حوزه ی کاری و فعالیت های خود را در ماه آبان گزارش دادند . آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان بر ضرورت تلاش مجدانه هم در زمینه پیشرفت فیزیکی پروژه ها و هم تحقق بودجه تا پایان سال مالی ( آذر 1401 ) تاکید نموده و مواردی در خصوص هر کدام از حوزه های کاری و رفع مشکلات و موانع موجود بیان نمودند .