Clicky

​طی مراسمی  مورخه 98/11/08 با حضور مدیرعامل ،معاونین و مدیران شرکت نوسازی وعمران اکباتان از بانشستگان شرکت ،آقایان خسرو نورانی،حمیدرضا گیل عرب و داریوش عیسی پور تجلیل گردید.