آگهی شماره 26 مورخ 1401/11/25
دانلود اسناد مناقصه
لغو مناقصه

لغو مناقصه:

احتراماً، به اطلاع متقاضیان و شرکت کنندگان در مناقصه عملیات اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی 6 بلوک آپارتمانی پروژه مجتمع ساحلی اکباتان می رساند به دلیل تغییرات در براورد و شرایط مناقصه، مناقصه مذکور در حال حاضر لغو می گردد و پس از بازنگری و برآورد جدید، نسبت به برگزاری مناقصه جدید اقدام و مراتب از طریق آگهی فراخوان و سایت شرکت بخش مناقصات به اطلاع عموم خواهد رسید.

آگهی شماره 25 مورخ 1401/11/24

احتراماً، به اطلاع متقاضیان و شرکت کنندگان در مناقصه عملیات عملیات اجرای فونداسیون بلوک A1  باغ آذری می رساند به دلیل تغییرات در برآورد و شرایط مناقصه، مناقصه مذکور در حال حاضر لغو می گردد و پس از بازنگری و برآورد جدید، نسبت به برگزاری مناقصه جدید اقدام و مراتب از طریق آگهی فراخوان و سایت شرکت بخش مناقصات به اطلاع عموم خواهد رسید.

لغو مناقصه:

لغو مناقصه
آگهی شماره 17 مورخ 1401/07/16

اسناد مناقصه پروژه برج‌های دوقلوی اکباتان اردبیل

دریافت فرم اسناد این مناقصه
آگهی منقضی شده است

​خرید خدمات مهندسی ارائه برگه های تعهد طراحی در چهار رشته معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی

دریافت فرم اسناد این مناقصه
آگهی شماره 12 مورخ 1401/05/22
آگهی منقضی شده است

مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه باغ آذری

دریافت فرم اسناد این مناقصه
اصلاحیه