آگهی شماره 17 مورخ 1401/07/16

اسناد مناقصه پروژه برج‌های دوقلوی اکباتان اردبیل

دریافت فرم اسناد این مناقصه

​خرید خدمات مهندسی ارائه برگه های تعهد طراحی در چهار رشته معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی

دریافت فرم اسناد این مناقصه
آگهی شماره 12 مورخ 1401/05/22
آگهی منقضی شده است

مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه باغ آذری

دریافت فرم اسناد این مناقصه
اصلاحیه